Co znamená péče o klienta

  • čas strávený s klientem, který nelze vyfakturovat 

  • například společný pracovní oběd vás a klienta 

  • nebo schůzka, kde vám představuje mrkt strategii na příští rok 

Proč je důležité trackovat péči o klienta

Když budete trackovat čas / náklady odpracovaného času jen na fakturovatelných projektech, které pro klienta děláte, nebudete znát jeho skutečnou ziskovost. Proto je důležité trackovat nejen přípravy cenových nabídek pro klienta, ale také péči, kterou mu pravidelně věnujete. 

Díky tomu si pak můžete jednotlivé klienty porovnat právě podle toho, kolik vás stojí péče, kterou jim bezplatně věnujete. 

Možná budete překvapeni, kolik vás stojí péče o menší klienty v porovnání s těmi velkými. Možná vás to přiměje k tomu, abyste tyhle čísla sdíleli s vašimi klienty a díky tomu se pokusili nastavit pravidelné agenturní fee spojené s touto péčí. Navíc tyhle hodiny můžete klientovi účtovat za "nákladové ceny". 

Jak vytvořit projekt Péče o klienta

Vzhledem k tomu, že nejde o jednorázový, ale opakovaný projekt, doporučujeme jej založit jako RECURRING projekt s měsíční frekvencí opakování.

Vyberte volbu Finish Automatically. Ta způsobí, že se projekt nakonci měsíce automaticky zavře - tj. přesune z běžících do ukončených projektů.

Projekt si otagujte "Péče o klienta" a "Non-billable" - díky tomu si pak budete moct porovnat klienty podle nákladů, které vás taková péče stála. 

Zadejte jen jednu činnost / roli "Péče o klienta" a pod ní přidejte všechny lidi. Nastavte jim nulový počet hodin a 0 Kč zadejte do hodinové sazby (Client Rate), protože nic z toho klientovi zatím fakturovat nebudete.

Project Expenses v dalším kroku přeskočte kliknutím na tlačítko SKIP. 

Hotovo - projekt je založen. Nyní mohou všichni trackovat čas a generovat náklady odpracovaného času.

Zaplatili jste oběd za klienta - kam to zadat?

Pokud půjdete s klientem na oběd, zaznamenejte na tento projekt nejen čas strávený na obědě, ale taky to, kolik jste za oběd zaplatili. To uděláte tak, že půjdete do editace projektu kliknutím na tlačítko Edit Project a tam vyberete záložku Project Expenses. Přidáte nový externí náklad s tím, že do políčka Purchased zadáte částku, kolik jste zaplatili za oběd a do Invoiced políčka dáte 0 Kč, protože to nebudete klientovi fakturovat. 

Did this answer your question?