Ten, kdo vytváří projekty v Coslockeru by měl jednou týdně zkontrolovat: 

  • očekávané datum ukončení projektu

  • datum a částku plánované fakturace 

  • datum a částku v Project Expenses 

Kontrolu každý pátek by měl provést člověk, který projekt v Costlockeru zakládal. Ve většině případů jde o accounta nebo projekťáka. 


Kontrola očekávaného datumu ukončení projektu 

Jakou má tohle datum souvislost s výhledem fakturace? Pokud je například rozpočet projektu 200.000 Kč a vy máte zatím vyfakturováno 50.000 Kč, potom si Costlocker bude myslet, že zbývajících 150.000 Kč se bude fakturovat k datumu ukončení projektu.

Kontrola datumu a částku plánované fakturace 

Na projektu tedy bylo naplánováno, že k určitému dni se očekává fakturace na projektu - jde tedy o plánovanou fakturaci uvedenou v záložce Billing na projektu. Proto byste se měli ujistit, že je to stále aktuální a nic se nezměnilo. Firmě se tím pádem bude lépe plánovat cash flow, protože bude vědět, kdy a kolik se bude fakturovat.

Kontrola datumu a částky v Project Expenses 

Zkontrolujte, že sedí částky v políčku Purchased a Invoiced. V políčku Purchased má být uvedena částka, kterou budeme muset sami zaplatit za tento externí náklad. A v políčku Invoiced je částka, za kterou budeme účtovat/přeprodávat klientovi za tento externí náklad.

Zkontrolujte, že sedí i datumy – protože v uvedených termínech budeme z našich peněz platit za externí náklad. Potřebujeme to vědět proto, abychom s tím počítali v našem cash flow.

Did this answer your question?