K čemu je dobrá deaktivace člověka?

  • ukončili jste spolupráci s člověkem a nechcete už, aby se dostal do Costlockeru 

  • člověk odjel na dovolenou a vy za něj nechcete platit předplatné Costlockeru

V obou případech způsobí deaktivace to, že se člověk už nepřihlásí do aplikace. Ale jeho data (natrackované časy, náklady odpracovaného času apod.) zůstanou na projektech zachovány. 

Jak deaktivovat člověka?

Klikněte v horní liště na People. Následně klikněte na jméno člověka, které chcete deaktivovat. V detailu tohoto člověka klikněte na tlačítko Deactivate Person. Zobrazí se hláška, která vás informuje o tom, co se stane, když člověka deaktivujete. Stačí jen potvrdit kliknutím na tlačítko Yes, deactivate.


Za deaktivovaného člověka přestanete platit - ale ne automaticky

Pokud jste našim platícím zákazníkem, předplácíte si určitý počet lidí na 30 dní dopředu. Když ale deaktivovaného člověka odeberete ze svého měsíčního předplatného, přestanete za něj v daný moment platit a všechny ty dny do konce vašeho zúčtovacího období vám převedeme do tzv. kreditu. A o to méně budete platit v dalším měsíci. 

Příklad

Řekněme, že máte předplaceno pro 10 lidí od 5.4. do 4.5. V průběhu tohoto zúčtovacího období jste ale ukončili pracovní poměr s jedním člověkem - řekněme 25.4. Vy jste ale už dopředu za tohoto člověka zaplatili měsíční předplatné $9. My si tedy spočítáme počet dnů od deaktivace do konce zúčtovacího období a poměrnou část vašeho předplatného převedeme do tzv. kreditů - např. ve výši $3,45. Dokonce vám pošleme email, kolik peněz z nevyčerpaného předplatného vám převádíme do kreditů. 

Takže jakmile budeme z vaší karty strhávat předplatné na další měsíc, ponížíme to o kredity za předchozí zúčtovací období (Paid from Credit). 

Jak přestat platit za deaktivovaného člověka

Jakmile deaktivujete člověka, klikněte následně na svoje jméno vpravo nahoře v liště. Tam vyberte Payments & Billing. Tam uvidíte, za kolik lidí nyní platíte měsíční předplatné Costlockeru. 

Klikněte na "mínus" a tím snížíte vaše předplatné o jednoho člověka. A tuto změnu nezapomeňte uložit. 

Aktuálně pracujeme na tom, aby se tento proces zautomatizoval. Takže jakmile člověka deaktivujete, automaticky dojde ke snížení počtu lidí, za které platíte v sekci Payments & Billing. 

 

Jak znovu aktivovat člověka?

Kdykoli bude třeba, můžete deaktivovaného člověka znovu aktivovat. Běžte do detailu deaktivovaného člověka a tam klikněte na tlačítko Re-activate Person. Od daného okamžiku se může člověk opět přihlásit do aplikace a používat ji stejně jako předtím. A současně si za daného člověka strhneme z vaší karty měsíční předplatné. 

Did this answer your question?