Timesheet projektu je místo, kde najdete záznamy o odtrackovaném čase všech lidí, kteří na projektu pracovali.

Jak si zobrazíte timesheet projektu?

Přes detail projektu

Klikněte na záložku Timesheet v detailu každého projektu. Tím se dostanete do timesheetu projektu, kde uvidíte veškerý doposud odtrackovaný čas všech lidí. To znamená, že se rovnou zobrazí časové období od doby, kdy projekt vznikl až do dnešního dne. Tento způsob je mnohem rychlejší, než níže uvedený druhý způsob.

Přes Timesheet v horní liště 

Klikněte na položku Timesheet v horní liště. Tím se dostanete do Timesheetu všech projektů. A proto, abyste viděli Timesheet konkrétního projektu, musíte ho vybrat kliknutím na filtr All Projects. 

A současně musíte změnit časové období, protože defaultní zobrazení je na aktuální týden. To provedete kliknutím na filtr This Week, kde zadáte časové období od/do, v rámci kterého chcete vidět Timesheet projektu. 

Sami vidíte, že tento způsob zobrazení Timesheetu projektu je mnohem časově náročnější a navíc si musíte vědět, kdy projekt začal. 

Jak stáhnout Timesheet projektu do Excelu?

Začnete tím, co jsme popisovali výše - doporučená cesta je přes detail projektu. Potom klikněte do záložky Detail - abyste se zobrazily jednotlivé záznamy o odtrackovaném čase dne po dni. 

Teď už je stačí kliknout na oranžové tlačítko Export all Views a stáhnete si .xls soubor. Ten má 3 pohledy na záznamy o odtrackovaném čase. 

All entries - záznamy jsou den po dni 

Group by Activity - záznamy jsou rozdělené podle činností / rolí 

Group by Person - záznamy jsou rozdělené podle lidí 

Did this answer your question?