Sledování odpracovaného času (time tracking) je nutnou podmínkou toho, abychom dokázali vypočítat všechny finanční metriky o finančním výkonu a efektivitě vaší firmy. Proto se vám to snažíme maximálně usnadnit. 

Stáhněte si desktop aplikaci pro Mac na trackování času. Aplikaci pro Windows aktuálně připravujeme. 


V čem jsou hlavní výhody desktop aplikace oproti trackování času v prohlížeči?

Zaznamenáme čas, který jste mimo počítač

Znáte to. Jdete si udělat kafe, po cestě se zakecáte s kolegou a o 20 minut jste zase u počítače. Čas ale stále běží a je započítán do projektu, na kterém jste pracovali, než jste odešli od počítače. Nově se sami rozhodnete, co s tímto časem uděláte.

Existují 3 volby:

  1. Započítat čas do projektu a pokračovat v trackování času na projektu

  2. Nezapočítat čas do projektu a trackování ukončit v čase, kdy jste odešli od počítače

  3. Nezapočítat čas do projektu a začít od teď trackovat čas na novém projektu

Defaultně je nastaveno 15 minut. To znamená, že okno s 3 volbami na vás vyskočí, pokud budete mimo počítač déle než 15 minut. Jak změnit toto nastavení? Otevřete si aplikaci, klikněte na ikonu, vyberte volbu Application Settings a do políčka ve větě “Detect Idle Time after … minutes” napište jiný počet minut. Změna se automaticky uloží, není potřeba nic potvrzovat.

V horní liště uvidíte název projektu na kterém aktuálně trackujete čas a jak dlouho to už trvá

“Trackuju nebo netrackuju?” Toť otázka, na kterou doposud nebylo tak snadné odpovědět. Protože tracking probíhal v okně prohlížeče a než jste našli to správné okno, chvilku to trvalo. 

Nyní stačí kouknout na horní lištu, kde uvidíte název projektu, na kterém aktuálně trackujete čas a jak dlouho to už trvá. Dokonce si můžete nastavit, co chcete v horní liště vidět. Jen název projektu nebo jen čas nebo oboje najednou? Jak je libo. Defaultně je nastaveno zobrazení názvu projektu a času v horní liště. Pokud chcete vidět jen název projektu nebo jen čas, změnu provedete kliknutím opět v Application Settings. Stačí přepnout volbu z ON na OFF. Změna se automaticky uloží, není potřeba nic potvrzovat.

Did this answer your question?