Jak propojit Costlocker s Basecampem?

Začnete tím, že kliknete na svoje jméno vpravo nahoře a vyberete volbu Settings. Následně kliknete na záložku Basecamp. 

Klikněte na tlačítko Connect to Basecamp a zadejte přihlašovací e-mail a heslo do vašeho účtu v Basecampu. 

Potvrďte, že chcete propojit svůj účet v Costlockeru s vaším účtem v Basecampu. 

Jakmile vše proběhne v pořádku, dostanete se zpět do vašeho účtu v Costlockeru, kde uvidíte název vašeho účtu v Basecampu, se kterým jste propojeni. 


Jak funguje integrace s Basecampem?

Aktuální verze integrace umožňuje jednorázový export dat z Costlockeru do Basecampu. 

Co vám integrace umožní

  • v Basecampu se automaticky vytvoří projekt, který právě vznikl v Costlockeru 

  • změny na projektu v Costlockeru se ihned projeví na projektu v Basecampu


Jak dostat projekt z Costlockeru do Basecampu?

Běžte do detailu projektu v Costlockeru a tam klikněte na záložku Basecamp. 

Nyní se můžete rozhodnout, jestli chcete tento projekt: 

  • vytvořit jako nový projekt v Basecampu 

  • přidat tento projekt k již existujícímu projektu v Basecampu

Vyberte nyní volbu vytvořit jako nový projekt v Basecampu (Create a new) a potvrďte to kliknutím na tlačítko Save. Jakmile vše proběhne v pořádku, uvidíte tuto obrazovku.

Klikněte na odkaz Open in Basecamp a dostanete se v novém okně do detailu projektu v Basecampu. 

  • založil se název klient (Applesis)

  • založil se název projektu (Webová aplikace)

  • založilo se ID projektu (1700067)

  • založila se odpovědná osoba — Responsible People (Kamil Lewis)

A také se automaticky vytvořili To-Dos z činností nebo rolí, které jste zadali v Costlockeru. K nim se přiřadili lidé, kteří na těchto činnostech nebo rolích budou v Costlockeru trackovat odpracovaný čas. 

Při vyváření seznamů v Basecampu platí, že:

  • název To-Do listu v Basecampu je shodný s názvem činnosti nebo role (Activity) v Costlockeru (např. Grafika)

  • název To-Do itemu v Basecampu je shodný s názvem úkolu (Task) v Costlockeru (např. úvodní schůzka)


Když se změní projekt v Costlockeru, jak se to projeví v Basecampu?

Třeba se s klientem dohodnete na tom, že vám zaplatí copywritera na projektu. Takže v Costlockeru na projektu editujete Personnel Costs, kam přidáte novou aktivitu Copywriting

Jakmile to uložíte, zobrazí se hláška o tom, že došlo k synchronizaci s Basecampem. 

A když se vrátíte zpět do detailu projektu v Basecampu, uvidíte v části To-Dos, že došlo k přidání Copywritingu jako nového To-Do.

Stejně tak, když na Copywriting přidám v Costlockeru dalšího člověka. Ihned po uložení se změna projeví i v Basecampu. 

Did this answer your question?