Jedná se o rozpočet projektu, který se vytváří před samotnou realizací projektu. Tím způsobem, že odhadujete hodiny (Estimated Hours), které strávíte na projektu a ty násobíte hodinovými sazbami (Client Rate), které účtujete klientovi. 

Hodinové sazby, které klientovi účtujete, jsou za jednotlivé činnosti nebo role.

Příklad činností - projektové řízení, analýza projektu, grafický design apod.
Příklad rolí - projektový manager, senior designer, art director apod. 

Jak vytvořit rozpočet přes odhadované hodiny a klientské sazby

Ve 3. kroku vytváření projektu (Personnel Costs) zadáte nebo vyberete nejprve činnost nebo roli. 

Zadáte hodinovou sazbu, kterou účtujete klientovi za danou činnost nebo roli. 

Zadáte nebo vyberete člověka, který bude danou činnost nebo roli na projektu vykonávat. 

Zadáte člověku odhadovaný počet hodin (Estimated Hrs), které vám klient schválil. 

Díky tomu uvidíte, kolik budete klientovi účtovat za danou činnost. V našem případě 36.000 Kč, což je násobek 30 hodin a hodinové sazby 1.200 Kč. 

Děláte detailnější odhady času?

V Costlockeru vám umožníme dělat časové odhady až na úroveň jednotlivých úkolů. 

To jde za předpokladu, že všechny úkoly na dané činnosti účtujete za jednotnou hodinovou sazbu. 

Jak to udělat, když chcete klientovi účtovat jednotlivé úkoly za rozdílnou hodinovou sazbu?

Potom je potřeba, abyste z těchto úkolů udělali samostatné činnosti. 

Stejně tak, pokud máte člověka, který na projektu vykonává více činností a vy každou z těchto činností účtujete klientovi za rozdílnou hodinovou sazbu. 

Jak na to, když chcete na danou činnost nebo roli přidat více lidí?

Pod každou činnnost nebo roli můžete přidat tolik lidí, kolik potřebujete. Problém ale nastává v momentu, kdy máte odhadované hodiny jen za danou činnost a nejste schopni takové hodiny rozdělit mezi dva lidi. 

Jak to vyřešit:
Rozdělíte odhadované hodiny poměrově mezi lidi - v tomto případě byl odhad času na Design Senior 30 hodin, takže každému člověku dáte 15 hodin. 

Nebo odhadované hodiny zadáte jen jednomu člověku a ten druhý bude mít 0 hodin. To se ale projeví negativně v tom, že do finančních výsledků druhého člověka se nezapočítá žádný příjem, který na tomto projektu mohl vygenerovat (0 hodin x 1.200 za hodinou sazbu =  0 Kč). A veškerý příjem se do finančních výsledků započítá jen prvnímu člověku (30 hodin x 1.200 Kč = 36.000 Kč). 

Další příklady, jak si ohnout činnosti a úkoly podle svých potřeb

Pokud spravujete klientům jejich social kanály: 

Pokud chcete vědět, kolik času strávil člověk jen na připomínkách klienta: 

Pokud jste se s klientem dohodl, že pro něj uděláte něco zadarmo. To znamená, že to vygeneruje jen náklady odpracovaného času - žádné příjmy. I proto zadejte 0 hodin a 0 Kč jako hodinovou sazbu. 

Mimochodem, takto se zadávají také interní projekty, které z podstaty nemají žádný rozpočet projektu. 

Did this answer your question?