Detailní report o aktuálního stavu projektu. Jednoduše řečeno, jde o porovnání cenové kalkulace (Cost Estimate) projektu s aktuálně odtrackovaným časem. 

Jaký je aktuální stav lidí na jednotlivých činnostech

V čem vám to pomůže

Získáte rychlý přehled o tom, kdo, na čem a kolik času už vyčerpal vůči původnímu odhadu a to až na úroveň jednotlivých úkolů. 


Je dobré vědět:
Abyste nemuseli otvírat jednu aktivitu po druhé, klikněte nad tlačítko Expand All. Tím se vám rovnou otevřou všechny aktivity najednou. 

A současně si můžete stáhnout všechny data do Excelu (.xls)

Přepněte si report do vizuální podoby

Na první pohled vidíte, kdo je na tom dobře a kdo výrazně přečerpal rozpočet na danou činnost. Je to mnohem čitelnější, než když se díváte přes tabulku s čísly. 

Detailní pohled můžete mít přes všechny základní finanční metriky, které sledujeme na projektu. 

Did this answer your question?