V horní liště vyberete People a následně klikněte na tlačítko Add a new Person. 

Zobrazí se formulář, přes který přidáte nového člověka do vašeho účtu. 

Základní informace o člověku

  • Jméno (First Name)

  • Příjmení (Last Name)

  • E-mail 

Pozvánka na e-mail

Pokud necháte zaškrtnutou volbu "Send invitation to Costlocker" dojde k automatickému odeslání "zvacího e-mailu", přes který pozvaný člověk dokončí registraci svého účtu. 

Definování role a opravnění

V této části můžete přiřadit člověku jeho roli a s tím související oprávnění na vašem účtu. Tuto roli je možné kdykoli zpětně změnit. 

Employee - uživatel s touto rolí může jen trackovat odpracovaný čas. V horní liště vidí pouze Timesheet a Time Tracking. Nic víc. 

Pokud u této role navíc zaškrtnete volbu "Can browse Timesheet data from the whole Company" znamená to, že daný člověk bude mít v Timesheetu přístup k odtrackovaným hodinám všech lidí. 

Manager - uživatel s touto rolí může vytvářet projekty a trackovat odpracovaný čas. Ale na projektech nevidí žádné finanční metriky související s nákladovostí a ziskovostí projektu. Tato role se nejčastěji přiřazuje lidem, kteří řídí projekty - projektový
manažer, account manažer. 

Pokud u této navíc zaškrnete volbu "Can view and edit all Projects", dostane automaticky přístup ke všem projektům. Nejen k těm svým. A pokud zaškrtnete druhou volbu "Can browse Timesheet data from the whole Company" bude mít v Timesheetu přístup k odtrackovaným hodinám všech lidí. 


Administrator
- uživatel s touto rolí vidí všechno na vašem účtu. Jde tedy o nejcitlivější roli, protože má přístup například do People, kde vidí výplaty jednotlivých lidí. Tato role se nejčastěji přiřazuje jen lidem z vedení firmy. 

Zadání výplaty/úvazku nebo hodinovky

Pokud člověku platíte výplatu

Zadejte superhrubou mzdu, případně částkou, kterou vám fakturuje přes IČ. 

Do políčka Contracted Monthly Hours zadejte úvazek, na kterém jste s člověkem dohodnuti - 160 hodin, pokud je to plný úvazek. Do budoucna ale bude nutné, abyste toto číslo upravili na počet hodin, které člověk v průměru odtrackuje za měsíc. To je velmi důležité kvůli zpřesnění nákladu na 1 hodinu práce člověka. 

V tomto článku se dozvíte, jak hodiny zadané v Contracted Monthly Hours souvisejí s rozpočítáváním Overhead Costs (fixní měsíční náklady na provoz firmy) do nákladovosti na 1 hodinu práce každého člověka. 

Pokud člověka platíte od hodiny

Zadejte hodinovku, za kterou pro vás daný člověk pracuje. S tím, že na konci měsíce mu zaplatíte za počet odtrackovaných hodin. To, kolik mu pak máte zaplatit vám řekneme sami.

Co se stane poté, co přidám člověka do svého účtu?

Jakmile přidáte člověka, automaticky mu pošleme "zvací e-mail", ve kterém je odkaz na registrační formulář, ve kterém si sám zadá heslo pro přihlášení do aplikace. 

Did this answer your question?