Jedná se detail konkrétního projektu, na kterém sledujete jeho aktuální finanční stav. 

Název projektu a klienta

Celková cena projektu (Revenue)

Jde o součet položek v uvedených v záložce Cost Estimate. Tedy součet Personnel Costs a Project Expenses, mínus případná sleva na projektu. 

Kolik by vás měl stát projekt v nákladech (Estimated Costs)

Jednoduše řečeno, náklady budoucího odpracovaného času lidí + zaplacené externí náklady. To znamená, že pokud všichni lidé zadaní na projektu odpracují tolik hodin, kolik odhadovali v části Personnel Costs a nedojde k dodatečnému nákupu externích nákladů v části Project Expenses, bude vás stát realizaci projektu tyto náklady. 

Jaký zisk byste mělo dosáhnout na projektu (Estimated Profit)

To vypočítáme tak, že od celkové ceny projektu (Revenue) odečteme, kolik by vás měl stát projekt v nákladech (Estimated Costs). 

Jaké jsou aktuální náklady projektu (Actual Costs)

Součet toho, kolik vás doposud stála práce lidí na projektu a kolik počítáte, že zaplatíte za všechny externí náklady (součet políček Purchased in Project Expenses). Toto číslo se neustále navyšuje na základě toho, jak lidi trackují čas.  

Ve spodní části vidíte rozpad aktuálních nákladů - kolik je aktuálně celkový náklad za odtrackovaný čas lidí a kolik je za externí náklady. 

Jaký je aktuální zisk projektu (Actual Profit)

To vypočítáme tak, že od celkové ceny projektu (Revenue) odečteme aktuální náklady projektu (Actual Costs). 

Ve spodní části vidíte, kolik z aktuální zisku tvoří práce lidí a kolik externí náklady. V tomto případě máte 0 Kč zisku na externích nákladech proto, že je účtujete klientovi za stejnou cenu, za jakou je nakupujete. 

Kolik peněz ještě lidem zbývá z rozpočtu projektu (Remining budget)

Jednoduše řečeno, jak se postupně odčerpává rozpočet projektu tím, že na něm lidé trackují čas. Ve zbývajícím rozpočtu nejsou zahrnuty externí náklady, protože ty se nečerpají odpracovaným časem. 

Jaká je aktuální bilance odpracovaných / odhadovaných hodin na projektu (Tracked / Estimated Hours)

Vidíte, kolik už lidé celkové odtrackovali času na projektu a kolik jim ještě zbývá. 

Jaká je aktuální ziskovost projektu (Profit Margin)

Jde o procentní poměr mezi aktuálním ziskem (Actual Profit) a celkovou cenou projektu (Revenue). To znamená, kolik byste v tuto chvíli měli zisku z každé vyfakturované hodiny práce lidí na projektu. 

Ve spodní části vidíte, kolik je očekavaná zisková marže (Estimated) - tedy kolik zisku byste měli nakonec mít ze všech vyfakturovaných hodin, které jste odhadovali na projektu. 

Jednoduše řečeno: z každé vyfakturované koruny byste měli mít skoro 30 haléřů zisku - zbývajících 70 haléřů jsou náklady. 

Jakou slevu jste dali klientovi na projektu (Discount)

Kdo je nyní odpovědnou osobou na projektu (Responsible People)

Zjistěte více o tom, co jsou odpovědné osoby.

Jaké je ID projektu a jaké tagy máte přiřazené na projekt (Project ID / Tags)

Kliknutím na tagy se dostanete do jejich editace. Co jsou tagy a jak fungují?

Od kdy, do kdy budete projekt realizovat 

Celková doba realizace projektu je definovaná začátkem a koncem projektu (Estimated Start / End Date), který zadáváte v 1. kroku vytváření projektu

Did this answer your question?