Postup pro uzavření projektu se liší podle toho, jestli má projekt rozpočet (Revenue) nebo nemá. 

Jak uzavřít projekt, který má rozpočet (Revenue)

Podmínkou zavření takového projektu je, že je kompletně vyfakturovaný. To znamená, že celková vyfakturovaná částka na projektu (Billing) je stejná jako celkový rozpočet projektu (Revenue). 

Když je tato podmínka splněno, po kliknutí na tlačítko Finish Project vyskočí potvrzující hláška: 

Co se stane, pokud ale projekt není kompletně vyfakturovaný a přesto se ho chystáte zavřít? 

Kliknutím na tlačítko Finish Project vyskočí hláška, která říká, že projekt nejde zavřít, protože ještě chybí vyfakturovat 44.400 Kč. 

Co se stane, když kliknete na "OK, I agree"? 

K dnešnímu dni označíme, že došlo k vyfakturování zbývající částky a projekt automaticky za vás zavřeme a přesuneme z běžících do ukončených projektů. 

Co se stane, když kliknete na "Keep the Project open"?

Vrátíme vás zpět do záložky Billing na projektu. 

 

Jak uzavřít projekt, který nemá rozpočet (Revenue = 0)

Ve většině případů se jedná o: 

  • interní projekt, který generuje pouze náklady odpracovaného času

  • tendr, který nedopadl a vygeneroval také jen náklady

Kliknutím na tlačítko "Finish Project" vyskočí hláška, kterou jen potvrdíte. 

Co se stane, když kliknete na "Yes, finish it"?

Projekt se zavře a automaticky se přesune z běžících do ukončených projektů. Projekt v tuto chvíli nepůjde editovat, ani ho nikdo neuvidí v time trackingu a nepůjdou editovat žádné záznamy o odpracovaném čase v Timesheetu (viz. ikona zámečku)

Je možné editovat již zavřený projekt? 

Ano, ukončené projekty můžete kdykoli znovu otevřít kliknutím na tlačítko Re-Open Project v detailu projektu. 

Kliknutím na tlačítko vyskočí hláška: 

Znovuotevřením projektu dojde k: 

  • projekt se automaticky přesune z ukončených zpět do běžících projektů

  • lidem se opět objeví v time trackingu a půjde editovat v timesheetu 

Měli byste vědět:
Jak zamknout lidem projekt, aby ho neviděli, i když je stále běžící?

Zavírání projektů přes Slack

Pokud máte ve firmě šikovného vývojáře, dejte mu nastudovat dokumentaci k tomu, jak propojit Costlocker a Slack. Třeba k tomu, abyste mohli zavírat projekty přes příkaz, který napíšete do Slacku. Více na našem Githubu

Did this answer your question?