Pro zajištění větší flexibility a snadnější práci jsme naimplementovali novou platební bránu - Stripe. Postupně na Stripe přesunujeme všechny účty.

Základní informace o změnách

Počet licencí již není třeba upravovat ručně ve správě předplatného

Na nové platební bráně se počet licencí odvíjí automaticky od počtu Aktivních osob ve vašem Costlocker účtu. Nové osoby si tak můžete přidávat aniž byste ručně upravovali vaše předplatné.

Nové lidi do vašeho Costlocker účtu si přidáte tím, že přidáte další osoby v sekci Lidé, nebo počet lidí v předplatném zvýšíte tak, že si deaktivované osoby znovu aktivujete.

Kreditový systém pro všechny typy předplatného

Pokud nějaké osoby deaktivujete v průběhu období a máte je již předplaceny, poměrová částka za nevyužité období bude poté převedena do kreditu, který vám automaticky sníží následující fakturu. Toto nově platí úplně u všech typů předplatného.

Kombinované předplatné zrušeno

Vzhledem k výše uvedeným výhodám - kreditovému systému a flexibilitě v přidávání počtu osob pro všechny typy předplatného již nebude možno kombinovat různé druhy předplatného.

Nová platební brána není jedinou novinkou!

Klasicky se přihlašujete na adrese new.costlocker.com. Nová platební brána je implementována na nové verzi naší aplikace, kterou najdete na adrese https://app.costlocker.com/.

Nová i stará verze aplikací je plně kompatibilní. Tzn. že data jsou totožná a změny se projeví na obou adresách, bez ohledu na to, kde změnu uskutečníte. (Obě aplikace používají stejnou databázi).

Správa předplatného a daňové doklady

Informace o vašem předplatném a správu platebních údajů najdete v sekci Předplatné na adrese app.costlocker.com.

Najdete zde kompletní informace o vašem předplatném, platebních metodách i přehled faktur.

Daňové doklady

Nově jsou v sekci předplatného ke stažení i daňové doklady k přijatým úhradám.

Jestliže se řadíte mezi stávající klienty, a chtěli byste být migrováni přednostně, aby jste mohli výhody již čerpat, nebo máte nějaké dotazy k této platební bráně neváhejte nás kontaktovat support@costlocker.com případně rovnou na chatu v aplikaci.

Zabezpečení

Údaje o platebních kartách jsou uloženy pouze u společnosti Stripe a naše společnost k nim nemá jakýkoliv přístup. Více informací o tom, jak Stripe řeší bezpečnost je k nalezení na jejich stránkách v sekci Zabezpečení.

Did this answer your question?