Co jsou variabilní náklady firmy?

Ad hoc náklady jako je nákup stolu, počítače, školení apod. Tyto náklady není vhodné zadávat mezi fixní měsíční provozní náklady (Overhead Costs), protože je nenakupujete ve stejné výši každý měsíc, nevážou na konkrétního člověka ve firmě, ani na fakturovatelný projekt. 

Všechny tyhle náklady máte zaúčtované v účetnictví. Stačí, když je na konci každého měsíce vytáhnete jako celkový náklad daného měsíce a zadáte do projektu Provoz. 

Co znamená projekt Provoz?

Jde o projekt, který si založíte v Costlockeru jako další interní projekt. Na tomto projektu nebudou žádní lidé a bude ho využívat jen proto, abyste tam na konci měsíce zadali do Project Expenses celkové variabilní náklady firmy. Díky tomu se tyto náklady propíšou do celkových nákladů v Company Performance grafu. A mnohem lépe budete vědět, jak se vám daří v jednotlivých měsících. 

Jak vytvořit projekt Provoz - krok za krokem

1. krok - základní informace o projektu

Projekt doporučujeme založit jako Recurring, aby se každý měsíc automaticky duplikoval. Jak začátek (Start Date from) zadejte 1. den daného měsíce > projekt se bude automaticky duplikovat vždy k 1. dni v měsíci. Jako klienta zadejte svou firmu. 

Na konci 1. kroku vyberte volbu Finish Automatically, díky které se bude předchozí měsíc automaticky zavírat = přesune se z běžících do ukončených projektů. A tím pádem vždy uvidíte jen aktuální měsíc. 

2. krok - tagování projektu

Doporučujeme otagovat jako "Interní" a "Nefakturovatelný". 

3. krok - zadání lidí na projektu 

Tento krok můžete přeskočit, protože na tomto projektu chcete zaznamenávat jen náklady. Klikněte proto na tlačítko SKIP v horní části. 

4. krok - zadání externích nákladů 

V momentě, kdy zakládáme tento projekt, tak ještě není konec měsíce, takže nic nezadáváme a tento krok také přeskočíme kliknutím na tlačítko SKIP. Nicméně na konci měsíce se vrátíme právě do tohoto kroku a zadáme se celkové variabilní náklady firmy. Jak na to popisujeme níže. 

A poslední krok (Summary) jen uložíme. 

Vznikne tak opakovaný interní projekt Provoz, kde v Overview projektu (karta projektu) uvidíme všude samé nuly. 

Všimněte si, že za název projektu jsme automaticky přidali o jaký měsíc a rok se jedná. 

Jak zanést na existující projekt Provoz celkové variabilní náklady

Do projektu se vrátíme až na konci měsíce. Začnete tím, že kliknete na tlačítko Edit Project. Následně kliknete na záložku Project Expenses v editaci projektu. Do položky Purchased zadáte celkové variabilní náklady daného měsíce. Do položky Invoiced zadáte 0 Kč. A nezapomeňte zadat poslední den měsíce do políčka Date of Purchased. 

Díky tomu se tento náklad automaticky propíše do celkových nákladů pro daný měsíc v Company Performance grafu.

V detailu měsíce pak uvidíte, že se tyto náklady připsali mezi ostatní externí náklady na projektech. 

Did this answer your question?