Co znamená zamknutí projektu

Jakmile dojde k zamknutí projektu, automaticky daný projekt, člověka, činnost / roli nebo task: 

  • zmizí lidem z výpisu projektů time trackingu

  • již natrackované záznamy v Timesheetu nejdou editovat

Jak se zamyká projekt

Editujte jakýkoli stávající projekt a běžte do Personnel Costs. Nyní jsou dvě možnosti, jak můžete projekt zamknout: 

Zamknutí konkrétního člověka, činnosti / role nebo tasku 

Kompletní zamknutí celého projektu

V editaci Personnel Costs klikněte na tlačítko Advanced options a vyberte volbu Lock All Activities. 

Kdy je výhodné zamknout projekt 

  • Pokud nechcete, aby se danému člověku v time trackingu zbytečně zobrazovala činnost / role nebo task, který je už hotový. 

  • Pracujete na několika měsíčním projektu a chcete, aby se daná činnost / role nebo task zobrazil v time tracking až v momentě, kdy na tom bude opravdu pracovat.

Automatické zamykání projektů

Jsou situace, kdy se vám běžící projekty automaticky zamknou.

Když skončí nastavené období u RECURRING projektů

Vytvořili jste fíčkový projekt, který se bude například k 1. dni v každém měsíci automaticky duplikovat. A současně jste v nastavení tohoto projektu zvolili volbu Lock it. To znamená, že jakmile nastane 1. den nového měsíce, automaticky zmizí fíčkový projekty za předchozí měsíc z time trackingu a současně nepůjde zpětně editovat v Timesheetu. Pokud ale někdo potřebuje, abyste mu projekt za minulý měsíc otevřeli a on mohl doplnit zpětně odpracované hodiny, musíte to udělat manuálně. To znamená, že půjdete do editace Personnel Costs na projektu, kde :

  • odemkněte jednotlivé lidi, činnosti / role nebo tasky kliknutím na ikonu zámku

  • nebo opět využijete Advanced options a vyberete volbu Unlock All Activities


Did this answer your question?