Pokud chcete, aby měl klient přístup ke všem projektům, na kterých pro něj pracujete nebo jste pracovali, z těchto důvodů: 

  • aby měl přehled o všech projektech, na kterých pro něj aktuálně pracujete 

  • aby viděl, kdy a kolik mu budete fakturovat 

  • aby viděl, kolik už vyčerpal rozpočtu na jednotlivých projektech - zejména v případě fíčkových projektů uvidí, kde se bíží vyčerpání rozpočtu a proto bude muset pravděpodobně zaplatit vícepráce (závisí na tak máte dohodnuté fíčko)

  • aby si sám mohl dělat export timesheetů na jednotlivých projektech do Excelu 

Jak přidat klienta do Costlockeru

Úplně stejně jako každého člověka - v horní liště vyberte People a následně klikněte na Add a new Person. 

To nejdůležitější je, abyste klientovi dali roli Manager - žádné další volby pod touto rolí nezaškrtávejte. To znamená, že uvidí pouze ty projekty, do kterých ho přidáte jako Odpovědnou osobu (Responsible person). Zadejte klienta přes hodinovku (Hourly Wage) za 0 Kč. Jakmile tohle nastavení uložíte, odešle se mu uvítací e-mail, přes který dokončí svou registraci do Costlockeru - tzn., sám si nadefinuje heslo pro přihlášení do aplikace. 

Jak přidat klienta na projekt

Běžte do editace projektu a hned v 1. kroku (Project Details) přidejte jeho jméno mezi Odpovědné osoby (Responsible person) a tuto změnu uložte. Jakmile se pak klient přihlásí do Costlockeru, uvidí tento projekt ve výpisu běžících projektů. 

Co klient uvidí na projektu za čísla

Obecně řečeno - nevidí žádné zisky a náklady (mimo externích nákladů).

Tracked / Eastimated Hours = počet odtrackovaných vs. odhadovaných hodin
Remaining budget = kolik pěnez ještě lidem zbývá v rozpočtu projektu
Billed to Date = kolik peněz jste mu již vyfakturovali na projektu
Revenue = celková cena projektu (rozpočet projektu)
Expenses Costs = kolik vás stojí externí náklady na projektu
Discount = jakou slevu jste klientovi na projektu poskytli
Project Time span = začátek a očekávaný konec projektu 

Na co vás ale musíme upozornit 

To, že má klient přístup k projektu, znamená, že může projekt editovat nebo dokonce odstranit - nikoli vědomě, ale omylem. Proto doporučujeme přidat do Costlockeru jen takové klienty, se kterými již dlouhodobě spolupracujete a máte opravdu výjimečný vztah postavený na vzájemné důvěře.

Did this answer your question?