Auto ID je unikátní číslo projektu, které se automaticky generuje - ve tvaru 1700001 / 1700002 apod. Díky tomu budete mít jistotu, že bude zachována číselná řada. Navíc to lidem usadní vytváření projektů, protože nebudou muset přemýšlet nad tím, jaké je ID projektu. 

Jak globálně nastavit používání Auto ID na projektech?

Globální nastavení Auto ID znamená, že se ID projektu bude automaticky generovat na každém nově vytvořeném projektu - bez ohledu na to, jestli jde o STANDARD nebo RECURRING projekt. 

Klikněte na vaše jméno vpravo nahoře a vyberte volbu Settings. Následně klikněte na záložku Company Settings. 

Defaultně je Auto ID volba nezaškrtnutá. Zaškrtnutí Auto ID způsobí, že od této chvíle budou nově vytvářené projekty mít automaticky generované ID projektu. 

Takže když vytváříte nový projekt, tak v 1. kroku (Project Details) uvidíte potlačené políčko ID projektu, ve kterém je zobrazeno automaticky generované ID.

Pokud budete chtít tuto řadu přerušit a na konkrétním projektu nastavit vlastní ID, tak jen odškrtnete tuto volbu v 1. kroku vytváření projektu.

Did this answer your question?