Timesheet je místo, kde najdete záznamy o odtrackovaném čase všech lidí. 

SUMMARY pohled na Timesheet 

 Když si ve spodní části rozkliknete jednotlivé lidi, uvidíte opět jen celkový odtrackovaný čas na jednotlivých projektech za zvolené období. 

DETAILED pohled na Timesheet

V tomto pohledu na Timesheet uvidíte jen jednotlivé záznamy den po dni. Právě tento pohled na Timesheet se využívá pro 2 nejčastější věci: 

WEEKLY pohled na Timesheet

V tomto pohledu na Timesheet uvidíte, kolik jednotliví lidé natrackovali času za tento týden. To se hodí v případě, kdy chcete rychle zjistit, kdo ještě nemá vůbec natrackováno za tento týden. 

LIVE pohled na Timesheet

V tomto pohledu na Timesheet uvidíte, kdo a na čem právě v tomto okmažiku trackuje odpracovaný čas. To se hodí v případě, kdy za potřebujete, aby někdo udělal rychlou opravu chybu, kterou reportoval klient. Proto půjdete za člověkem, který na něčem právě začal trackovat čas a nebudete vyrušovat jiného člověka, který je do úkolu ponořen pár hodin. Stejně jak vám to dodá na pocitu, kdy víte, co se děje. Takže pokud lidé pracují na home-office, ihned uvidíte, jestli už pracují nebo ne. 

Did this answer your question?