To znamená, že můžete editovat, odstranit nebo přesunout více záznamů o odtrackovaném čase najednou.

Když jste omylem trackovali čas do špatného projektu. 

A nyní potřebujete přesunout hromadně všechny záznamy o odtrackovaném čase z jednoho projektu do druhého. Začnete tím, že najdete timesheet projektu, do kterého jste omylem natrackovali čas.

Vyberte všechny záznamy, které chcete přesunout do jiného projektu. Záznamy můžete rovnou označit na více stránkách výpisu najednou. Následně klikněte na tlačítko Move Selection. Uvidíte všechny vybrané záznamy, které se chystáte přesunout do jiného projektu. 

Vyberte projekt, do kterého chcete záznamy přesunout. A vše potvrďte kliknutím na tlačítko Move.  

Jaké komplikace mohou během přesunu nastat?

Takto můžete přesouvat pouze záznamy, které na cílovém projektu již existují. Jinak vám ukážeme, kolik záznamů není možné přesunout do jiného projektu. 

Kliknutím na odkaz Why? se zobrazí důvody, kvůli kterým nejsme schopni přesunout některé záznamy do nového projektu. 

Pokud se vám stane tenhle případ, je nejprve nutné najít nový projekt, na které chcete záznamy přesunout (využijte klávesovou zkratku ALT+F pro rychlejší nalezení projektu). V záložce Cost Estimate na projektu klikněte na tlačítko Edit Personnel Costs a tam zadejte všechny chybějící činnosti / role, úkoly a lidi. Potom se vraťte do Timesheetu a celý proces zopakujte. 

Když chcete hromadně odstranit některé záznamy o odtrackovaném čase na projektu

Může se stát, že budete potřebovat odstranit nesmyslně natrackované záznamy na projektu. V tom případě takové záznamy označte tím, že na ně kliknete. Jakmile máte označené všechny záznamy, klikněte na tlačítko "koše". Zobrazí se výpis jen takto označených záznamů, které odstraníte přes tlačítko "Yes, delete it".

Pokud některý označený záznam nakonec odstranit nechcete, jednoduše ho odeberte z výběru tím. že ho odškrtnete. 

Když chcete hromadně editovat vybrané záznamy - třeba kvůli tomu, že jim potřebujete zadat stejnou poznámku. 

Zapomněli jste vyplnit stejnou poznámku do některých záznamů? Vyberte takové záznamy o odtrackovaném čase a klikněte na tlačítko Edit Selection. 

Nyní můžete ke všem vybraným záznamům přidat hromadně poznámku. 

Jakmile máte hotovo, potvrďte to kliknutí na tlačítko Save. 

Did this answer your question?