Sledování odpracovaného času (time tracking) je nutnou podmínkou toho, abychom dokázali vypočítat všechny finanční metriky o finančním výkonu a efektivitě vaší firmy. Proto se vám to snažíme maximálně usnadnit. 

Zpětné zapisování odpracovaného času je pouze jedním ze způsobů, jak zapisovat odpracovaný čas. 

Jak zpětně zapsat čas, který jste strávili na projektu?

Zpětně zapisovat odpracovaný čas můžete buď v prohlížeči nebo v desktopové aplikaci pro Mac a Windows. V obou případech to funguje stejně. Proto nyní popíšeme, jak to funguje v prohlížeči. 

Začnete tím, že v horní liště kliknete na Time Tracking. 

Kliknutím do políčka Select a task or type to search se zobrazí výpis všech projektů, na kterých jste přidáni. Díky tomu vidíte jen svoje projekty, nikoli všechny projekty firmy.

Najdete ve výpisu projekt, na který chcete zapsat zpětně odpracovaný čas nebo napíšete první písmena názvu projektu a my vám takové projekty našeptáme. 

Vyberte projekt a potom klikněte do políčka 0 sec. V kalendáři je nastaven defaultně dnešní den. Takže pokud chcete zapsat čas, který jste odpracovali včera, vyberte včerejší datum. 

Do políčka 0 sec zadejte čas, který jste na projektu strávili. Umožňujeme několik druhů zápisu času: 

  • Když zadáte 25, automaticky to přepíšeme na 00:25:00

  • Když zadáte 65, automaticky to přepíšeme na 00:01:05

  • Když zadáte 1 h, automaticky to přepíšeme na 01:00:00

  • Když zadáte 1.5 h, automaticky to přepíšeme na 01:30:00

Nebo zadejte čas tím, že uvedete od kdy / do kdy jste na projektu pracovali. My automaticky spočítáme, kolik času to bylo. 

V obou případech uvedený čas uložíte kliknutím na modré tlačítko "Save".

Did this answer your question?