Sledování odpracovaného času (time tracking) je nutnou podmínkou toho, abychom dokázali vypočítat všechny finanční metriky o finančním výkonu a efektivitě vaší firmy. Proto se vám to snažíme maximálně usnadnit. 

Trackování času způsobem Start/Stop je pouze jedním ze způsobů, jak zapisovat odpracovaný čas. 

Jak spustit a ukončit trackování času na projektu?

Trackovat čas způsobem Start/Stop můžete buď v prohlížeči nebo v desktopové aplikaci pro Mac a Windows. V obou případech to funguje stejně. Proto nyní popíšeme, jak to funguje v prohlížeči. Začnete tím, že v horní liště kliknete na Time Tracking. 

Klikutím do políčka Select a task or type to search se zobrazí výpis všech projektů, na kterých jste přidáni. Díky tomu vidíte jen svoje projekty, nikoli všechny projekty firmy.

Najdete ve výpisu projekt, na kterém nyní budete pracovat nebo napíšete první písmena názvu projektu a my vám takové projekty našeptáme. 

U každého projektu je vpravo tlačítko "Start tracking". 

Jakmile kliknete na tlačítko "Start Tracking" spustí se stopky a běží čas. 

Jakmile dokončíte práci, kliknutím na tlačítko "Stop" zastavíte stopky a záznam o natrackovaném čase se zobrazí ve spodní části. 

Užitečné funkce, o kterých byste měli vědět

Klávesová zkratka ALT+T 

Stisknutím ALT+T se dostanete rovnou na stránku Time Tracking. 

Trackovat čas můžete na (No Project)

Ještě vás nikdo nepřidal na projekt a proto ho nevidíte ve výpisu? Nevadí, prostě klikněte na tlačítko "Start". Až vás později přidají na projekt, vyberte záznam s natrackovaným časem ve spodní části - název projektu bude (No Project). 

Klikněte na No project selected a vyberte projekt, pod který patří odtrackovaný čas. Není třeba nic potvrzovat, vše se uloží automaticky samo. 

Uvidíte, kolik máte již natrackováno času a jaký je odhadovaný čas

Když vybíráte projekt, uvidíte u každého projektu počet hodin, které jste na projektu již odtrackovali a také, kolik máte na projekt odhadovaný čas zadaný v rozpočtu projektu. Navíc pokud jste již překročili odhadovaný čas, bude již odtrackovaný čas napsaný červeně. 

Projekty, na kterých trackuje často si dejte do oblíbených

Každý záznam ve výpisu si můžete přidat do oblíbených kliknutím na hvězdičku. Takže až budete příště hledat projekt, na kterém budete pracovat, uvidíte na prvních místech vaše oblíbené projekty (označené hvězdičkou). 

Přidejte svou poznámku do natrackovaného záznamu

Potřebujete klientovi upřesnit, na čem jste strávil svůj čas? Napište to do poznámky. 

Zjednodušené spuštění stopek 

Dopoledne jste přestal a odpoledne pokračujete na tom samém projektu. Není třeba znovu vybírat projekt z výpisu projektu. Využijte tlačítko "Continue".

Did this answer your question?