Podívejte se, který klient vám přináší největší zisk nebo komu jste už dali nejvíce slev. Je důležité porovnávat klienty i podle jiných finanční metrik, než je obrat - i když i ten vám řekneme. 

Co znamenají jednotlivé finanční metriky

  • Profit Margin - procentuální poměr mezi ziskem (Profit) a obratem (Revenue) - jinak řečeno, kolik zisku vám zůstalo z 1 Kč, kterou jste klientovi vyfakturovali. 

  • Profit - zisk, který vám zůstal po odečtení nákladů (Costs) z obratu (Revenue) - v našem případě jde o jiný zisk, než vám řekne účetní. 

  • Revenue - obrat, kterého jste dosáhli na všech ukončených projektech, které jste pro klienta realizovali a vyfakturovali (v Costlockeru jste označili jako Invoiced)

  • Costs - kolik vás stála práce lidi na všech ukončených projektech, které jste pro klienta realizovali (náklady odpracovaného času) a současně, kolik jste museli zaplatit za externí náklady. 

  • Lost Revenue - kolik jste ještě mohli vyfakturovat nad rámec obratu (Revenue), kdybyste byli schopni klientovi doúčtovat všechny odpracované hodiny nad rámec rozpočtu (nad rámec odhadovaných hodin). 

  • Discount - kolik jste na různých ukončených projektech dali celkově slevu klientovi 

Který klient vám přinesl největší zisk

Tohle vám účetní neřekne. Možná vás překvapí, jak malý zisk jste vytvořili na klientovi, který je pro vás z hlediska obratu nejdůležitější. A začnete se ptát sami sebe, jak je to možné? My vám řekneme, proč tomu tak je: 

  • buď klientovi účtujete nízkou hodinovou sazbu v porovnání s ostatními klienty

  • nebo jste pro něj dělali spoustu práce zadarmo (tendr, klientská péče...)

  • nebo na projektech pro daného klienta nedokážete dobře odhadnout čas 

I proto se můžete přes název klienta prokliknout do výpisu ukončených projektů a podívat, které projekty mají malý nebo záporný zisk. 

Až vám zase klient řekne, že chce slevu ... 

Možná pro vás není tak snadné zpětně dohledat, kolik jste už celkově dali klientovi slev na všech projektech za posledních 6 měsíců. V Costlockeru to snadné je. Zadáte časové období od / do hned to vidíte. 

Porovnejte si klienty podle toho, kolik vás stojí péče o ně

Nejprve si přečtete, jak sledovat náklady, které souvisí s péčí o jednotlivé klienty. Díky tomu si budete moct ve výpisu vyfiltrovat jen projekty, které jste si otagovali jako "péče o klienta" a uvidíte, kolik vás taková péče stála pro jednotlivé klienty například za posledních 6 měsíců. Možná si uvědomíte, že všechno má své meze a je potřeba s klientem otevřít diskusi nad account fee nebo jeho navýšením. 

Did this answer your question?