Příklad

Celkový rozpočet projektu je 136.000 Kč (Revenue)

V záložce Billing na projektu vidíte, že projekt je kompletně vyfakturovaný. 

Kam tedy zadat například dalších 20.000 Kč, které vám chce zaplatit nad rámec původního rozpočtu (success fee)? 

Pokud byste do záložky Billing nyní zadali dalších 20.000 Kč, potom by vyskočila hláška, že jste přesáhi rozpočet projektu. 

Navíc po uložení by vyskočila hláška, že to nejde uložit. 

Důvod je ten, že v Costlockeru hlídáme, abyste nemohli fakturovat více, než je celkový rozpočet projektu. Jinak řečeno, kde se vzali dodatečné příjmy, které chcete fakturovat a přitom nejsou započítané v celkovém rozpočtu projektu. 

Proto je nutné vrátit se do rozpočtu projektu a přidat tam tento dodatečný příjem, který je nad rámec původního rozpočtu. Řekněme 20.000 Kč jako success fee. 


Jděte do záložky Cost Estimate na projektu a klikněte na tlačítko Edit Project Expenses. Právě sem zadáme tento jednorázový příjem. A protože jde o čistý zisk (například jste překonali původně dohodnuté KPI kampaně), zadáme tento příjem takto: 

To nám zvýší o 20.000 Kč celkový rozpočet projektu (Revenue). Původní rozpočet projektu 136.000 Kč se nově navýšil na 156.000 Kč. 

Teprve nyní se můžeme vrátit zpět do záložky Billing na projektu a zadat dofakturaci tohoto dodatečného příjmu na projektu. 

Did this answer your question?