Jedná se o typ rozpočtu, kdy neděláte žádné časové odhady své práce, ani neúčtujete klientům hodinové sazby. A znáte jen celkovou fixní cenu projektu.

Jak vytvořit rozpočet projektu, když znáte jen celkovou cenu projektu? 

Ve 3. kroku vytváření projektu (Personnel Costs) zadáte jen jednu činnost - například Práce na projektu. 

Potom přidejte lidi, kteří budou na projektu pracovat. Buď můžete přidat jen některé lidi, které postupně vyberete. Lidé, které přidáte, budou tak moc trackovat odpracovaný čas na tomto projektu.

Nebo můžete přidat všechny lid najednou kliknutím na volbu "Add all people". 

Každému člověku zadáte 0 hodin (Estimated Hours) a 0 Kč jako hodinovou sazbu (Client rate). Protože rozpočet se netvoří přes odhadované hodiny x hodinová sazba. 

Tohle nastavení uložíte kliknutím na bílé tlačítko Save and Continue v horní části stránky nebo kliknutím na Continue to Project Expenses. Tím se dostanete do další části vytvářeného projektu a tím jsou Project Expenses. 

Jak souvisí Project Expenses se zadání fixní ceny projektu? 

Project Expenses je místo, kam se obvykle zadávají externí náklady projektu. My toho ale využijeme pro zadání fixní ceny projektu. 

 • Do popisku zadejte například "Rozpočet projektu"

 • Do políčka Purchased zadáte 0 Kč

 • Políčko Date of Purchased necháte prázdné 

 • A do políčka Invoiced zadáte fixní cenu projektu (100.000 Kč) 

Jinak řečeno, Project Expenses si hackneme kvůli zadání fixní ceny projektu. 

Jak zadat externí náklady, které souvisí s fixním rozpočtem projektu? 

Opět zůstaneme v Project Expenses a postupně zadáme všechny externí náklady. 

 • Do políčka Purchased zadáme, kolik budeme muset zaplatit za externí náklad

 • Do políčka Date of Purchased zadáme datum, kdy budeme muset z našich peněz zaplatit externí náklad - to je důležité kvůli cash flow, které řešíme v grafu Company Performance

 • Do políčka Invoiced zadáme 0 Kč, protože klientovi jsme započíali Copywriting i fotky v celkové fixní ceně projektu. 

Jakmile dokončíme vytvoření rozpočtu s fixní cenou, dostaneme se na detail projektu (Overview). 

Vzhledem k tomu, že jsme rozpočet vytvořili přes fixní cenu, nikoli přes odhadované hodiny a hodinové sazby, nebudou některé finanční metriky fungovat. Nebudou fungovat proto, že je není možné matematicky vypočítat. 

Finanční metriky, které budou fungovat: 

 • Celkový rozpočet projektu (Revenue) - 100.000 Kč 

 • Aktuální náklady na projektu (Actual Costs) - 7.000 Kč a jsou ve 100% tvořeny jen externími náklady, na lidech zatím 0 Kč, protože ještě nikdo netrackoval čas a tudíž nevygeneroval žádné náklady odpracovaného času. 

 • Aktuální zisk na projektu (Actual Profit) - 93.000 Kč, což je rozdíl mezi celkovým rozpočtem 100.000 Kč a aktuálními náklady 7.000 Kč. 

 • Odpracovaný čas (Tracked Hours) - zatím je 0 hodin, protože nikdy ještě netrackoval čas na projektu

 • Aktuální ziskovost na projektu (Profit Margin) - jde o poměr mezi aktuálním ziskem (Actual Profit) a celkovou cenou projektu (Revenue)

Finanční metriky, které nefungují, protože je nejde vypočítat: 

 • kolik by vás měl stát projekt v nákladech (Estimated Costs) 

 • Jaký zisk byste mělo dosáhnout na projektu (Estimated Profit)

 • Kolik peněz ještě lidem zbývá z rozpočtu projektu (Remining budget)

Jaké další finanční výsledky negativně ovlivní tento způsob rozpočtování projektu?

Nikdo z lidí pracujících na projektu nebude mít ve svých finančních výsledcích připsaný příjem plynoucí z tohoto projektu. Protože nevíme, jak velkou část celkového rozpočtu máme alokovat jednotlivým lidem do jejich finančních výsledků.  

Jak zadat rozpočet, když známe fixní cenu jednotlivých částí projektu?

Příklad:
Web - 100.000 Kč
Bannery - 10.000 Kč
Emailing - 15.000 Kč 

Postup je shodný s výše uvedeným. Jen s tím rozdílem, že v části Project Expenses, zadáme fixní částky do samostatných řádků. 

Did this answer your question?