Neumíme vystavit fakturu, ani ji poslat klientovi. Ale víme, co se fakturačně děje na projektech. Díky tomu máte lepší přehled o vašem cash flow. 


Právě od toho slouží záložka Billing v detailu každého projektu.

Zadejte, co jste již vyfakturovali


Jakmile vystavíte fakturu v aplikaci, kterou k tomu používáte (Fakturoid), zaneste tuto informaci do záložky Billing na projektu. 

  • Invoiced políčko - zaškrtnutím políčka potvrdíte, že je faktura již vystavena

  • Date - uvedete datum, kdy jste fakturu vystavili 

  • Bill ID / Description (volitelné) - nejčastěji se sem píše číslo faktury 

  • Amount - částka uvedená na faktuře bez DPH, protože i rozpočet projektu máte v Costlockeru uvedený bez DPH 

  • Nezapomeňte záznam uložit kliknutím na tlačítko Save

Měli byste vědět:
V detailu projektu v záložce Overview uvidíte, kolik peněz se do dnešního dne již vyfakturovalo z celkové ceny projektu (Billed to Date). 

Zadejte, co teprve plánujete vyfakturovat

Pokud jste se s klientem dohodli na tom, že budete postupně profakturovávat realizaci projektu, potom zadejte, co a kdy budete fakturovat. 

  • Invoiced políčko - nezaškrtávejte, protože to ještě není vyfakturované - to udělá později člověk, který bude fakturu vystavovat. 

  • Date - uvedete datum, kdy očekáváte, že by se mělo fakturovat - často je tohle datum navázané na nějaký milestone v harmonogramu projektu. 

  • Bill ID / Description (volitelné ) - tomu, kdo bude fakturovat, upřesněte, co má napsat na fakturu nebo kde najde podklady pro fakturaci (např. objednávku)

  • Amount - částka uvedená na faktuře bez DPH, protože i rozpočet projektu máte v Costlockeru uvedený bez DPH

Související články:
Výhled faktura (Billing Outlook) - co všechno vyfakturujete v budoucích měsících

Did this answer your question?