K čemu slouží záložka Rates v detailu každého projektu

  • vidíte, jaké jsou celkové náklady na 1 hodinu práce každého člověka na projektu 

  • okamžitě zjistíte, jaký zisk máte z každé hodiny člověka na projektu

  • pokud na projektu chcete klientovi účtovat jinou hodinovou sazbu než obvykle

  • pokud se domluvíte s externistou, že vám pouze na tomto projektu bude účtovat nižší hodinovku za jeho práci

Celková náklady na 1 hodinu práce každého člověka na projektu

Celkový hodinový náklad na člověka (Total hourly cost) je součet: 

Váš zisk z 1 hodiny práce každého člověka na projektu

Zisk, které máte z každé hodiny člověka na projektu (Profit) je rozdíl mezi: 

  • hodinovou sazbou, za kterou daného člověka prodáváte klientovi na aktivitě (Project rate)

  • celkovým hodinovým nákladech na člověka (Total hourly cost)

Když chcete na projektu zadat jinou hodinovou sazbu, než na které jste s klientem běžně dohodnuti. 

V detailu klienta máte nadefinované běžné hodinové sazby, které klientovi účtujete za jednotlivé aktivity. Může ale nastat situace, kdy se s klientem výjimečně dohodnete na tom, že mu výjimečně na jednom projektu budete účtovat jiné než běžné hodinové sazby. Nechcete tudíž měnit obvyklé sazby, ale jen sazby pro daný projekt. 

Proto můžete zadat jinou hodinovou sazbu na projektu (Project Rate). Ta se bude lišit oproti běžné hodinové sazbě, kterou máte domluvenou s klientem (Clien Rate). 

Když se s externistou dohodnete, že vám na daném projektu bude účtovat jinou hodinovou, než si běžně účtuje


Když jste přidávali externistu, který v Costlockeru trackuje čas, definovali jste jeho hodinovku, za kterou pro vás pracuje. 

Vy ale nyní potřebujete, aby na jednom projektu udělal výjimku a dohodnete s ním nižší hodinovku, než má obvykle. Nechcete ale měnit jeho hodinovku zanesenou v jeho nastavení. Chce jen, aby na daném projektu byla hodinovka nižší. A to uděláte právě zde. 

Did this answer your question?