Proč je výhodné duplikovat projekty

  • duplikováním existujících projektů si ušetříte spoustu času

  • pokud často děláte podobné typy projektů, tak si vytvořte projekt jako šablonu

  • ideální řešení pro interní projekty, které se liší jen název - ostatní je stejné 

Jak duplikovat existující projekt

Začněte tím, že v horní liště vyberete Projects a následně kliknete na zelené tlačítko Add a new Project.

Hned v 1. kroku vytváření projektů je žlutý pruh, ve kterém je tlačítko Duplicate Project. 

Kliknutím na tlačítko Duplicate Project vyskočí okno, ve kterém si vyberete projekt, který chcete duplikovat. 

Jakmile vyberete existující projekt, který chcete duplikovat, můžete si sami určit, které části projektu chcete duplikovat. Defaultně jsou vybrané všechny mimo slevy. 

Jakmile projekt zduplikujete, bude potřeba upravit název projektu, změnit začátek a konec projektu na aktuální datumy a případně vybrat jiného klienta nebo ID projektu. 

A to je vše. Ostatní kroky budou nastaveny přesně tak, jak tomu je na původním projektu, který byl zduplikován. 

Je možné stejným způsobem duplikovat RECURRING projekty?

Určitě. Jen je potřeba, abyste v 1. kroku vytváření projektu měli vybranou volbu RECURRING a teprve poté kliknuli na tlačítko Duplicate Project. Ostatní kroky jsou stejné jako v případě výše uvedené duplikace STANDARD projektu. Did this answer your question?